fbpx

TzabaPC

Επισκευες Service

Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης Η/Υ

όροι και Προϋποθέσεις

Η χρήση της υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η υπηρεσία παρέχεται “ως έχει” και “όπου είναι διαθέσιμη”. Προς το παρόν η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα. Δεν ισχύουν τυχόν εκπτώσεις ή προσφορές για τη μεταφορά Η/Υ, για τα ανταλλακτικά και τη χρέωση επίσκεψης τεχνικού. Η Onsite (στο χώρο σας) και Lab (στο εργαστήριο μας) διάγνωση, η οποία οδηγεί σε πρόβλημα hardware ή σε μη επιλύσιμα προβλήματα, ή σε λύσεις που ο πελάτης δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσουμε, χρεώνεται. Ο πελάτης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να σταματήσει την διαδικασία επισκευής και να παραλάβει τον υπολογιστή του, καταβάλλοντας το ποσό που αντιστοιχεί στη μέχρι αυτή τη στιγμή, επισκευή. Ο εκτιμώμενος χρόνος επισκευής του υπολογιστή, για τον οποίο ενημερώνεται ο πελάτης κατόπιν πρωτοβάθμιου ελέγχου, ενδέχεται να μεταβληθεί. Δεν είναι εγγυημένη η ανάκτηση των δεδομένων από διαγραμμένα, μορφοποιημένα ή κατεστραμμένα μέσα. Ο αναγραφόμενος χρόνος επισκευής (εντός 24 ώρες) στην σελίδα της TzabaPC προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και την ομαλή επίλυση των βλαβών. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να καθυστερήσει αν ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμος για ενημέρωση ή για την παράδοση / παραλαβή, αν η βλάβη απαιτεί περισσότερο χρόνο για την επίλυση και αν ο μεταφορέας ή ο τεχνικός έχει υψηλό φόρτο εργασίας. 1) Σε περίπτωση επανεγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος (format), οι υπάρχουσες εφαρμογές και ρυθμίσεις διαγράφονται. Τα αρχεία διασώζονται, εφόσον ζητηθεί. 2) Σε περίπτωση αποτυχίας αφαίρεσης ιών, υπάρχει πιθανότητα το Λειτουργικό Σύστημα να χαλάσει ολοκληρωτικά και να χρειάζεται επανεγκατάσταση. Εάν υπάρξει άρνηση της επισκευής, ο υπολογιστής πιθανόν να παραδοθεί με μη εκκινήσιμο Λειτουργικό Σύστημα. Επίσης, η εκκαθάριση ιών και κακόβουλων λογισμικών ενδέχεται να προκαλέσει την απώλεια κάποιων αρχείων σας. 3) Στην τιμή εγκατάστασης προγραμμάτων ή/και λειτουργικού συστήματος, δεν περιλαμβάνεται η αγορά τους. 4) Κατά τη διαδικασία της διάγνωσης, τα εξαρτήματα του υπολογιστή δοκιμάζονται στις πιο δύσκολες συνθήκες. Βλάβες που ήδη υπάρχουν, ενδέχεται να επιβαρυνθούν περαιτέρω. Η διάγνωση διαρκεί τουλάχιστον 8 ώρες. Σε περίπτωση άρνησης της επισκευής, ο υπολογιστής πιθανόν να παραδοθεί με μη εκκινήσιμο Λειτουργικό Σύστημα ή και σε πιο δυσχερή κατάσταση. 5) Παραδίδοντας στο εργαστήριο μας τον υπολογιστή σας ή κάποια άλλη συσκευή, προς επισκευή, συμφωνείτε και αποσύρετε κάθε ευθύνη από την εταιρία μας, για τυχόν ζημιές που περιλαμβάνονται αλλά δεν περιορίζονται στο παρόν. Επίσης, για οιαδήποτε απώλεια δεδομένων, που είναι αναπόφευκτη, κατά την διάρκεια της επισκευής καθώς και για διαφυγόντα κέρδη από δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή/συσκευή σας, έξοδα μεταφοράς, άλλες ζημίες και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τον υπολογιστή/συσκευή που επισκευάζεται, κατόπιν προφορικής ή γραπτής άδειας σας. 6) Υπολογιστές και λοιπές συσκευές προς επισκευή, που δεν αναζητούνται εντός 1 (ΕΝΑ) μηνα, από την ημερομηνία παράδοσης στο εργαστήριο μας, θεωρούνται εγκαταλειμμένα και αποστέλλονται προς ανακύκλωση, χωρίς ειδοποίηση.
 
Εάν η πληρωμή για την επισκευή γίνει μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή e-banking, η εξόφληση προηγείται της παράδοσης του υπολογιστή. Δεν παραδίδεται επισκευασμένος υπολογιστής εάν δεν έχει εμφανιστεί πρώτα η κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της TzabaPC. Δεν αρκεί απλά η εμφάνιση της απόδειξης κατάθεσης του ποσού. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η TzabaPC δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, παρεπόμενη ή άλλη ζημία, περιλαμβάνοντας αλλά και χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, αποζημίωση για απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων απωλειών (ακόμη κι αν η TzabaPC έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών), που προκύπτουν από: (1) τη χρήση ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας (2) το κόστος προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών που απορρέουν από κάθε είδους αγαθά, δεδομένα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή αποκτώνται ή μηνύματα που λαμβάνονται ή συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω ή από τις υπηρεσίες (3) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μετατροπή των μεταδόσεων ή των δεδομένων σας (4) δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου μέρους σχετικά με τις υπηρεσίες (5) ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά τις υπηρεσίες. Οποιαδήποτε ευθύνη θα περιορίζεται στην αξία των συγκεκριμένων παρεχόμενων υπηρεσιών.
 
Τις Κυριακές, αργίες και μετά τις 9 το βράδυ μέχρι 10 το πρωί, οι χρεώσεις επιβαρύνονται με 100%. Η TzabaPC μπορεί να χρησιμοποιεί εφαρμογές και μέσα από άλλους προμηθευτές ώστε να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό, το λογισμικό, τη δικτύωση, την αποθήκευση και τη σχετική τεχνολογία που απαιτείται για την εκτέλεση των υπηρεσιών. Δεν πρέπει να τροποποιήσετε, ή να μεταπωλήσετε τις υπηρεσίες μας σε τρίτους, εκτός αν ρητά ορίζεται από εμάς. Οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από αυτό θα είναι αποκλειστικά δική σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και τον κωδικό του λογαριασμού / πρόσβασης σας σε λογαριασμούς email, κοινωνικών δικτύων κλπ, καθώς και στο ασύρματο δίκτυο σας.
 
Η TzabaPC δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με την παρούσα υποχρέωση ασφάλειας. Σας ζητείται να μην μοιράζονται το όνομα χρήστη και ο κωδικός λογαριασμού / πρόσβασης στον υπολογιστή σας ή με τρίτους. Αν αυτό συμβεί παρακαλούμε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης αμέσως. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. Δεν πρέπει, όσον αφορά τη χρήση της υπηρεσίας, να παραβιάζετε νόμους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλες οι δράσεις σας και οι αλληλεπιδράσεις μαζί μας για θέματα υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους της Ελλάδας στον κυβερνοχώρο και ή της χώρας διαμονής σας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 
Οι όροι χρήσης αποτελούν συμφωνία μεταξύ της TzabaPC και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών μας και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Τηρούμε την οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Με βάση τον κανονισμό 524/2013 ενημερώνουμε τους καταναλωτές/πελάτες/επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ότι σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί συμβιβαστικά μεταξύ μας ή αν θέλουν να κάνουν καταγγελία μπορούν να προσφύγουν σε διαδικασία ADR (Alternative Dispute Resolution) μέσω της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ODR (Online Dispute Resolution) στο link https://ec.europa.eu/odr.
 
Στις αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%. Για οποιαδήποτε εργασία ή ανταλλακτικό εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο.
Η TzabaPC διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους, τρόπους, κόστος μεταφορικών και τιμολογιακή πολιτική χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της TzabaPC, οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Η Τελευταία Ενημέρωση έγινε την 20/08/2019 από την TzabaPC. Για πληροφορίες, ερωτήσεις, απορίες και διευκρινίσεις των ανωτέρω, επικοινωνήστε μαζί μας. > https://tzabapc.com/contact/
Copyright ©2017-2023 TzabaPC All Rights Reserved Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare