Νεο

Τροφοδοτικό Laptop HP 90W 18.5V 4.9A

Sku:3631

31,32 Με ΦΠΑ

3 in stock

Compare

Συμβατά μοντέλα

HP 1510, 1520, 1500, 900, 1522, 901, 1525, 1535, 1536, 1501, N150, N110,
N1000, N1000c, N1000v, N1015v, N1050v, N200, N400c, N410c, N600c,
N610c, N610v, N620c, N800, N800c, N800v, N800w, DV8000, DV8100, DV8200,
DV8400, DV9000, 900US, 905, 905US, 910, 910US, 912, 912RSH, 918, 918RSH,
920, 920US, 1500T, 1500US, 1501CL, 1505, 1510CA, 1510US, 1516, 1520CA,
1520US, 1525CA, 1525US, 2800, N1015, N1020, N1020v, N1050, 2800CA,
2800T, 2800US, 2801CL, 2805US, 2801, 2805, 2806, 2806CL, 2810, 2810CA,
2810EA, 2811, 2811CA, 2811CL, 2811EA, 2815, 2815EA, 2816, 2816EA, 2878,
2878CL, 2879, 2880, 2880CL, 2881, 2881CL, DV8005, DV8010, DV8013,
DV8026EA, DV8040, DV8080, DV8110, DV8120, DV8130, DV8210, DV8230,
DV8230CA, DV8240, DV8240US, DV8290, DV8290EA, DV8310, DV8320, DV8370,
DV8408, DV9000EA, DV9000T, DV9000Z, DV9010, DV9010CA, DV9010EA,
DV9010TX, DV9010US, DV9020, DV9020TX, DV9020XX, DV9030, DV9040, DV9050,
DV9050EA, DV9060EA, DV9060US, DV9070, DV9080, DV9085, DV9090, DV9095,
900Z, 902, 903, 904, 904RSH, 905CA, 906, 906US, 907, 908, 909, 911, 913,
914, 915, 915CA, 915US, 916, 916US, 917, 919, 920CA, 921, 922, 923,
924, 925, 927, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 1502, 1503, 1504, 1505US,
1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1524, 1527, 1528,
1530, 1531, 1532, 1538,1540,1545,1550,1555,1565,1568,1570,1572,1575,1580

Συμβατά mpn:

PA-1900-05C1

Συμβατά μοντέλα

HP 1510, 1520, 1500, 900, 1522, 901, 1525, 1535, 1536, 1501, N150, N110,
N1000, N1000c, N1000v, N1015v, N1050v, N200, N400c, N410c, N600c,
N610c, N610v, N620c, N800, N800c, N800v, N800w, DV8000, DV8100, DV8200,
DV8400, DV9000, 900US, 905, 905US, 910, 910US, 912, 912RSH, 918, 918RSH,
920, 920US, 1500T, 1500US, 1501CL, 1505, 1510CA, 1510US, 1516, 1520CA,
1520US, 1525CA, 1525US, 2800, N1015, N1020, N1020v, N1050, 2800CA,
2800T, 2800US, 2801CL, 2805US, 2801, 2805, 2806, 2806CL, 2810, 2810CA,
2810EA, 2811, 2811CA, 2811CL, 2811EA, 2815, 2815EA, 2816, 2816EA, 2878,
2878CL, 2879, 2880, 2880CL, 2881, 2881CL, DV8005, DV8010, DV8013,
DV8026EA, DV8040, DV8080, DV8110, DV8120, DV8130, DV8210, DV8230,
DV8230CA, DV8240, DV8240US, DV8290, DV8290EA, DV8310, DV8320, DV8370,
DV8408, DV9000EA, DV9000T, DV9000Z, DV9010, DV9010CA, DV9010EA,
DV9010TX, DV9010US, DV9020, DV9020TX, DV9020XX, DV9030, DV9040, DV9050,
DV9050EA, DV9060EA, DV9060US, DV9070, DV9080, DV9085, DV9090, DV9095,
900Z, 902, 903, 904, 904RSH, 905CA, 906, 906US, 907, 908, 909, 911, 913,
914, 915, 915CA, 915US, 916, 916US, 917, 919, 920CA, 921, 922, 923,
924, 925, 927, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 1502, 1503, 1504, 1505US,
1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1524, 1527, 1528,
1530, 1531, 1532, 1538,1540,1545,1550,1555,1565,1568,1570,1572,1575,1580

Συμβατά mpn:

PA-1900-05C1

Συμβατά μοντέλα

HP 1510, 1520, 1500, 900, 1522, 901, 1525, 1535, 1536, 1501, N150, N110,
N1000, N1000c, N1000v, N1015v, N1050v, N200, N400c, N410c, N600c,
N610c, N610v, N620c, N800, N800c, N800v, N800w, DV8000, DV8100, DV8200,
DV8400, DV9000, 900US, 905, 905US, 910, 910US, 912, 912RSH, 918, 918RSH,
920, 920US, 1500T, 1500US, 1501CL, 1505, 1510CA, 1510US, 1516, 1520CA,
1520US, 1525CA, 1525US, 2800, N1015, N1020, N1020v, N1050, 2800CA,
2800T, 2800US, 2801CL, 2805US, 2801, 2805, 2806, 2806CL, 2810, 2810CA,
2810EA, 2811, 2811CA, 2811CL, 2811EA, 2815, 2815EA, 2816, 2816EA, 2878,
2878CL, 2879, 2880, 2880CL, 2881, 2881CL, DV8005, DV8010, DV8013,
DV8026EA, DV8040, DV8080, DV8110, DV8120, DV8130, DV8210, DV8230,
DV8230CA, DV8240, DV8240US, DV8290, DV8290EA, DV8310, DV8320, DV8370,
DV8408, DV9000EA, DV9000T, DV9000Z, DV9010, DV9010CA, DV9010EA,
DV9010TX, DV9010US, DV9020, DV9020TX, DV9020XX, DV9030, DV9040, DV9050,
DV9050EA, DV9060EA, DV9060US, DV9070, DV9080, DV9085, DV9090, DV9095,
900Z, 902, 903, 904, 904RSH, 905CA, 906, 906US, 907, 908, 909, 911, 913,
914, 915, 915CA, 915US, 916, 916US, 917, 919, 920CA, 921, 922, 923,
924, 925, 927, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 1502, 1503, 1504, 1505US,
1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1524, 1527, 1528,
1530, 1531, 1532, 1538,1540,1545,1550,1555,1565,1568,1570,1572,1575,1580

Συμβατά mpn:

PA-1900-05C1

Συμβατά μοντέλα

HP 1510, 1520, 1500, 900, 1522, 901, 1525, 1535, 1536, 1501, N150, N110,
N1000, N1000c, N1000v, N1015v, N1050v, N200, N400c, N410c, N600c,
N610c, N610v, N620c, N800, N800c, N800v, N800w, DV8000, DV8100, DV8200,
DV8400, DV9000, 900US, 905, 905US, 910, 910US, 912, 912RSH, 918, 918RSH,
920, 920US, 1500T, 1500US, 1501CL, 1505, 1510CA, 1510US, 1516, 1520CA,
1520US, 1525CA, 1525US, 2800, N1015, N1020, N1020v, N1050, 2800CA,
2800T, 2800US, 2801CL, 2805US, 2801, 2805, 2806, 2806CL, 2810, 2810CA,
2810EA, 2811, 2811CA, 2811CL, 2811EA, 2815, 2815EA, 2816, 2816EA, 2878,
2878CL, 2879, 2880, 2880CL, 2881, 2881CL, DV8005, DV8010, DV8013,
DV8026EA, DV8040, DV8080, DV8110, DV8120, DV8130, DV8210, DV8230,
DV8230CA, DV8240, DV8240US, DV8290, DV8290EA, DV8310, DV8320, DV8370,
DV8408, DV9000EA, DV9000T, DV9000Z, DV9010, DV9010CA, DV9010EA,
DV9010TX, DV9010US, DV9020, DV9020TX, DV9020XX, DV9030, DV9040, DV9050,
DV9050EA, DV9060EA, DV9060US, DV9070, DV9080, DV9085, DV9090, DV9095,
900Z, 902, 903, 904, 904RSH, 905CA, 906, 906US, 907, 908, 909, 911, 913,
914, 915, 915CA, 915US, 916, 916US, 917, 919, 920CA, 921, 922, 923,
924, 925, 927, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 1502, 1503, 1504, 1505US,
1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1524, 1527, 1528,
1530, 1531, 1532, 1538,1540,1545,1550,1555,1565,1568,1570,1572,1575,1580

Συμβατά mpn:

PA-1900-05C1

Συμβατά μοντέλα

HP 1510, 1520, 1500, 900, 1522, 901, 1525, 1535, 1536, 1501, N150, N110,
N1000, N1000c, N1000v, N1015v, N1050v, N200, N400c, N410c, N600c,
N610c, N610v, N620c, N800, N800c, N800v, N800w, DV8000, DV8100, DV8200,
DV8400, DV9000, 900US, 905, 905US, 910, 910US, 912, 912RSH, 918, 918RSH,
920, 920US, 1500T, 1500US, 1501CL, 1505, 1510CA, 1510US, 1516, 1520CA,
1520US, 1525CA, 1525US, 2800, N1015, N1020, N1020v, N1050, 2800CA,
2800T, 2800US, 2801CL, 2805US, 2801, 2805, 2806, 2806CL, 2810, 2810CA,
2810EA, 2811, 2811CA, 2811CL, 2811EA, 2815, 2815EA, 2816, 2816EA, 2878,
2878CL, 2879, 2880, 2880CL, 2881, 2881CL, DV8005, DV8010, DV8013,
DV8026EA, DV8040, DV8080, DV8110, DV8120, DV8130, DV8210, DV8230,
DV8230CA, DV8240, DV8240US, DV8290, DV8290EA, DV8310, DV8320, DV8370,
DV8408, DV9000EA, DV9000T, DV9000Z, DV9010, DV9010CA, DV9010EA,
DV9010TX, DV9010US, DV9020, DV9020TX, DV9020XX, DV9030, DV9040, DV9050,
DV9050EA, DV9060EA, DV9060US, DV9070, DV9080, DV9085, DV9090, DV9095,
900Z, 902, 903, 904, 904RSH, 905CA, 906, 906US, 907, 908, 909, 911, 913,
914, 915, 915CA, 915US, 916, 916US, 917, 919, 920CA, 921, 922, 923,
924, 925, 927, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 1502, 1503, 1504, 1505US,
1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1524, 1527, 1528,
1530, 1531, 1532, 1538,1540,1545,1550,1555,1565,1568,1570,1572,1575,1580

Συμβατά mpn:

PA-1900-05C1

Συμβατά μοντέλα

HP 1510, 1520, 1500, 900, 1522, 901, 1525, 1535, 1536, 1501, N150, N110,
N1000, N1000c, N1000v, N1015v, N1050v, N200, N400c, N410c, N600c,
N610c, N610v, N620c, N800, N800c, N800v, N800w, DV8000, DV8100, DV8200,
DV8400, DV9000, 900US, 905, 905US, 910, 910US, 912, 912RSH, 918, 918RSH,
920, 920US, 1500T, 1500US, 1501CL, 1505, 1510CA, 1510US, 1516, 1520CA,
1520US, 1525CA, 1525US, 2800, N1015, N1020, N1020v, N1050, 2800CA,
2800T, 2800US, 2801CL, 2805US, 2801, 2805, 2806, 2806CL, 2810, 2810CA,
2810EA, 2811, 2811CA, 2811CL, 2811EA, 2815, 2815EA, 2816, 2816EA, 2878,
2878CL, 2879, 2880, 2880CL, 2881, 2881CL, DV8005, DV8010, DV8013,
DV8026EA, DV8040, DV8080, DV8110, DV8120, DV8130, DV8210, DV8230,
DV8230CA, DV8240, DV8240US, DV8290, DV8290EA, DV8310, DV8320, DV8370,
DV8408, DV9000EA, DV9000T, DV9000Z, DV9010, DV9010CA, DV9010EA,
DV9010TX, DV9010US, DV9020, DV9020TX, DV9020XX, DV9030, DV9040, DV9050,
DV9050EA, DV9060EA, DV9060US, DV9070, DV9080, DV9085, DV9090, DV9095,
900Z, 902, 903, 904, 904RSH, 905CA, 906, 906US, 907, 908, 909, 911, 913,
914, 915, 915CA, 915US, 916, 916US, 917, 919, 920CA, 921, 922, 923,
924, 925, 927, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 1502, 1503, 1504, 1505US,
1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1524, 1527, 1528,
1530, 1531, 1532, 1538,1540,1545,1550,1555,1565,1568,1570,1572,1575,1580

Συμβατά mpn:

PA-1900-05C1

Συμβατά μοντέλα

HP 1510, 1520, 1500, 900, 1522, 901, 1525, 1535, 1536, 1501, N150, N110,
N1000, N1000c, N1000v, N1015v, N1050v, N200, N400c, N410c, N600c,
N610c, N610v, N620c, N800, N800c, N800v, N800w, DV8000, DV8100, DV8200,
DV8400, DV9000, 900US, 905, 905US, 910, 910US, 912, 912RSH, 918, 918RSH,
920, 920US, 1500T, 1500US, 1501CL, 1505, 1510CA, 1510US, 1516, 1520CA,
1520US, 1525CA, 1525US, 2800, N1015, N1020, N1020v, N1050, 2800CA,
2800T, 2800US, 2801CL, 2805US, 2801, 2805, 2806, 2806CL, 2810, 2810CA,
2810EA, 2811, 2811CA, 2811CL, 2811EA, 2815, 2815EA, 2816, 2816EA, 2878,
2878CL, 2879, 2880, 2880CL, 2881, 2881CL, DV8005, DV8010, DV8013,
DV8026EA, DV8040, DV8080, DV8110, DV8120, DV8130, DV8210, DV8230,
DV8230CA, DV8240, DV8240US, DV8290, DV8290EA, DV8310, DV8320, DV8370,
DV8408, DV9000EA, DV9000T, DV9000Z, DV9010, DV9010CA, DV9010EA,
DV9010TX, DV9010US, DV9020, DV9020TX, DV9020XX, DV9030, DV9040, DV9050,
DV9050EA, DV9060EA, DV9060US, DV9070, DV9080, DV9085, DV9090, DV9095,
900Z, 902, 903, 904, 904RSH, 905CA, 906, 906US, 907, 908, 909, 911, 913,
914, 915, 915CA, 915US, 916, 916US, 917, 919, 920CA, 921, 922, 923,
924, 925, 927, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 1502, 1503, 1504, 1505US,
1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1524, 1527, 1528,
1530, 1531, 1532, 1538,1540,1545,1550,1555,1565,1568,1570,1572,1575,1580

Συμβατά mpn:

PA-1900-05C1

Συμβατά μοντέλα

HP 1510, 1520, 1500, 900, 1522, 901, 1525, 1535, 1536, 1501, N150, N110,
N1000, N1000c, N1000v, N1015v, N1050v, N200, N400c, N410c, N600c,
N610c, N610v, N620c, N800, N800c, N800v, N800w, DV8000, DV8100, DV8200,
DV8400, DV9000, 900US, 905, 905US, 910, 910US, 912, 912RSH, 918, 918RSH,
920, 920US, 1500T, 1500US, 1501CL, 1505, 1510CA, 1510US, 1516, 1520CA,
1520US, 1525CA, 1525US, 2800, N1015, N1020, N1020v, N1050, 2800CA,
2800T, 2800US, 2801CL, 2805US, 2801, 2805, 2806, 2806CL, 2810, 2810CA,
2810EA, 2811, 2811CA, 2811CL, 2811EA, 2815, 2815EA, 2816, 2816EA, 2878,
2878CL, 2879, 2880, 2880CL, 2881, 2881CL, DV8005, DV8010, DV8013,
DV8026EA, DV8040, DV8080, DV8110, DV8120, DV8130, DV8210, DV8230,
DV8230CA, DV8240, DV8240US, DV8290, DV8290EA, DV8310, DV8320, DV8370,
DV8408, DV9000EA, DV9000T, DV9000Z, DV9010, DV9010CA, DV9010EA,
DV9010TX, DV9010US, DV9020, DV9020TX, DV9020XX, DV9030, DV9040, DV9050,
DV9050EA, DV9060EA, DV9060US, DV9070, DV9080, DV9085, DV9090, DV9095,
900Z, 902, 903, 904, 904RSH, 905CA, 906, 906US, 907, 908, 909, 911, 913,
914, 915, 915CA, 915US, 916, 916US, 917, 919, 920CA, 921, 922, 923,
924, 925, 927, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 1502, 1503, 1504, 1505US,
1506, 1507, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1524, 1527, 1528,
1530, 1531, 1532, 1538,1540,1545,1550,1555,1565,1568,1570,1572,1575,1580

Συμβατά mpn:

PA-1900-05C1

AC Adapter
Volts 18.5V
Amps 4.9A
Τύπος βύσματος 4.8*1.7
Weight 0.20000000 kg

2 reviews for Τροφοδοτικό Laptop HP 90W 18.5V 4.9A

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Back to Top
en_USEnglish